Sản phẩm Giá (VND) Số lượng Thành tiền (VND) Bỏ
Gói hút ẩm Haas có chỉ thị màu 5gram Gói hút ẩm Haas có chỉ thị màu 5gram
74.900 74.900
Tổng số tiền: 74.900 VND
Ghi chú: để đặt hàng theo số lượng mong muốn quý khách cần làm theo những bước sau:
1. Quý khách nhập số lượng cần đặt vào ô số lượng của sản phẩm mong muốn.
2. Rồi bấm vào nút cập nhật bên dưới để chương trình cập nhật lại số lượng rồi quy ra giá tiền theo số lượng quý khách muốn đặt hàng.

 

 

TRỰC ONLINE

Phương Thảo

Hotline

1800-6719

 

 

 

 

Tìm kiếm nhanh

Nhập thông tin bạn cần tìm vào đây