Contact online: Bích Huyền
0918 927 432
Chat with me
Product Price (VND) Quantity Amount (VND) Remove
Tổng số tiền: VND
Ghi chú: để đặt hàng theo số lượng mong muốn quý khách cần làm theo những bước sau:
1. Quý khách nhập số lượng cần đặt vào ô số lượng của sản phẩm mong muốn.
2. Rồi bấm vào nút cập nhật bên dưới để chương trình cập nhật lại số lượng rồi quy ra giá tiền theo số lượng quý khách muốn đặt hàng.

QUICK SEARCH

Enter your keyword and click search button